Vergoeding

Gespecialiseerde GGZ

Psychotherapie, oftewel Gespecialiseerde GGZ wordt, met uitzondering van een aantal diagnoses zoals bijvoorbeeld aanpassingsstoornissen, in principe onbeperkt vergoed vanuit de basisverzekering en gedeclareerd in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). De DBC-factuur wordt pas na afsluiting van de gehele behandeling aan uw zorgverzekeraar of aan uzelf gestuurd. Afhankelijk van uw zorgverzekeringspolis (natura of restitutie) en het al dan niet gecontracteerd zijn van uw behandelaar, ontvangt u een vergoeding.

Voor 2016, 2017, 2018 en 2019 heb ik contracten afgesloten met alle verzekeraars, met uitzondering van CZ. Voor 2020 heb ik geen contract meer met  CZ en VGZ. Check op www.zorgwijzer.nl welke labels er voor het betreffende jaar onder CZ  en VGZ vallen.

Wat wordt door uw zorgverzekeraar vergoed?

Heeft u een naturapolis? Uw zorgverzekeraar koopt zorg voor u in. De zorgverzekeraar heeft voor alle vormen van zorg afspraken gemaakt met specifieke zorgaanbieders. Deze zijn gecontracteerd. Uw volledige kosten worden vergoed wanneer u zorg afneemt bij een aanbieder waarmee uw verzekeraar een contract heeft. U hoeft de rekening niet voor te schieten, de zorgaanbieder stuurt deze direct door naar uw verzekeraar. U moet soms een (deel) van de kosten zelf betalen als u naar een zorgaanbieder gaat waarmee uw verzekeraar geen afspraken heeft. In uw polis leest u waar u precies recht op heeft.

Heeft u een restitutie polis? Bij een restitutiepolis kan uw zorgverzekeraar zorg hebben ingekocht, maar dat hoeft niet. Als uw zorgverzekeraar geen zorg heeft ingekocht, is er sprake van een pure restitutiepolis. Als uw zorgverzekeraar wel zorg heeft ingekocht, is er sprake van een (gedeeltelijke) gecontracteerde restitutiepolis. Bij een pure restitutiepolis is het mogelijk dat u de rekening eerst moet voorschieten. Deze rekening moet u hierna zelf declareren bij uw zorgverzekeraar. Het is ook mogelijk dat uw zorgverzekeraar afspraken met zorgaanbieders heeft gemaakt over de betaling. Dan hoeft u niet voor te schieten. Bij een pure restitutiepolis betaalt uw zorgverzekeraar u het wettelijke tarief of een marktconforme vergoeding terug. Bij een (gedeeltelijk) gecontracteerde polis krijgt u alleen alle kosten vergoed als u naar een zorgaanbieder gaat waarmee uw zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt (deze zijn gecontracteerd). Als u naar een andere zorgaanbieder dan de gecontracteerde gaat, moet u soms een (deel) van de rekening zelf betalen. In uw polis leest u waar u precies recht op heeft. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Of kijk op www.kiesbeter.nl

Zelfbetalen

Als u besluit zelf te betalen gelden de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (www.NZa.nl).

Niet verzekerde zorg

Het maximum tarief overig zorgproduct (OZP) voor niet verzekerde zorg wordt eveneens door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld (www.NZa.nl).