Home


De Praktijk voor Psychotherapie is een kleine praktijk gevestigd aan het WG plein in Amsterdam. Bij de praktijk kunt u terecht voor uiteenlopende psychische problemen. Het gaat om Gespecialiseerde GGZ (voorheen tweedelijnszorg) en Generalistische Basis-GGZ (voorheen eerstelijnszorg).